امروز
1399 شهریور 31
9 23

اخبار

تازه ترین مطالب تحلیلی و مقالات آموزشی یا هر متن دیگر

مواد غذایی آماده و سرد چرا ضروری هستند؟

به موازات پیشرفت جوامع، اکثر مصرف کنندگان به دنبال روش هایی برای کاهش مدت زمان و افزایش راحتی در تهیه غذا هستند. مواد غذایی آماده و سرد بخشی از پاسخ صنعت غذا به مصرف کنندگانی است که به این دسته از مواد غذایی احتیاج دارند.

13 11 97
0 0 ادامه
گوشت تازه

از آنجایی که بخش اعظم خوراکی گوشت تازه ، از بافت عضلانی دام تشکیل می شود به گوشت تازه، فرآورده حاصل از عضله هم گفته می شود.بر خلاف میوه ها و سبزیجات تازه که بافت های زنده هستند، گوشت در واقع بافت غیر زنده است. مطالعه واکنش های موثر در تبدیل عضله به گوشت، فیزیولوژی پس از کشتار نامیده می شود.

13 11 97
0 0 ادامه