امروز
1398 آبان 2
26 3

اسید استیک

خلاصه

فروش اسید استیک صنعتی اسید استیک در بسته های 220 کیلویی و 65کیلویی بسته بندی می شود اسید استیک به صورت جزئی و کلی می باشد اسید استیک محصول کشور ایران و پتروشیمی

استیک اسید یا سرکه

دانش پژوهان عزیز یکی از اسیدهایی که به صورت خوراکی انسان آن را مصرف می کند استیک اسید است که در سرکهوجود دارد. شاید تا کنون اسم این اسید را شنیده باشید، حال ما می خواهیم شما را بیشتر با آن آشنا سازیم.

استیک اسید با فرمول مولکولی CH3COOH و وزن مولکولی 60/05 جزء مواد معدنی و متعلق به گروه اسید ها می باشد. این ماده قطبی بوده و در آب محلول است. این اسید با نام اختصاری AcOH نشان داده می شود. در سرکه، تقریبا 18-4 درصد وزنی استیک اسید وجود دارد.

شیمی سرکه یا استیک اسید

اسید استیک مایعی بی رنگ و جزو اسیدهای کربوکسیلیک می‌ باشد و در نامگذاری آیوپاک به اسید اتانوئیک معروف است. استفاده از اسید استیک در شیمی، به عهد باستان برمی‌گردد. اسید استیک به صورت سرکه، به عنوان چاشنی غذا و تهیه انواع ترشی کاربرد دارد. اسید استیک رقیق به عنوان افشانه برای از بین بردن قارچ های گیاهان استفاده می‌شود. تولید جهانی استیک اسید 6/5 میلیون تن در سال می باشد.


اسید استیک گلاسیال (منجمد) که به جوهر سرکه معروف است، در صنایع شیمیایی، در تولید فیلم های عکاسی، تولید پلاستیک پلی اتیلن تریفتالات (PET) که در تولید بطری نوشابه کاربرد دارد، صنایع داروسازی، ساخت حشره کش و ... استفاده می‌شود.


علت خاصیت اسیدی استیک اسید به جدا شدن هیدروژن اسیدی گروه کربوکسیل مطابق شکل زیر نسبت داده می شود:

CH3CO2H → CH3CO2- + H+

در قرن هشتم، جابر بن حیان کیمیاگر ایرانی از طریق تقطیر، اسید استیک را از سرکه جدا کرد. در سال 1847، هرمان کولب شیمیدان آلمانی برای اولین بار از طریق مواد معدنی موفق به ساخت اسید استیک شد.ویژگی ها


سید استیک  ( Acetic acid ) یا استیک اسید ماده ای شیمیایی است که با نام های جوهر انگور ، اتیلیک اسید ، هیدروژن استات ، متانوکربوکسیلیک اسید ، سرکه ، جوهر سرکه ، اسید اتانوئیک شناخته می شود.

 فرمول مولکولی این ماده  CH3COOH می باشد و وزن مولکولی آن نیز  ۶۰/۰۵ است .

اسید استیک مایعی بی رنگ و جزو اسیدهای کربوکسیلیک می‌ باشد و در نامگذاری آیوپاک به اسید اتانوئیک معروف است.

استیک اسید جزء مواد معدنی و در گروه اسید ها طبقه بندی می شود . این ماده قطبی محلول در آب می باشد .  این اسید با نام اختصاری AcOH نشان داده می شود. در سرکه، تقریبا ۴ تا ۱۸ درصد وزنی آناستیک اسید وجود دارد.

 

اسید استیک گلاسیال (منجمد) که با نام  جوهر سرکه نیز شناخته می شود ، در صنایع شیمیایی ، در تولید فیلم های عکاسی، تولید پلاستیک پلی اتیلن تریفتالات (PET) که در تولید بطری نوشابه کاربرد دارد،صنایع داروسازی، ساخت حشره کش و … استفاده می‌شود

استفاده از اسید استیک در شیمی، به عهد باستان برمی‌گردد. اسید استیک ( Acetic acid ) به صورت سرکه، به عنوان چاشنی در صنایع غذایی و تهیه انواع ترشی کاربرد دارد. اسید استیک ( اسید اتانوئیک )رقیق به عنوان افشانه برای از بین بردن قارچ های گیاهان استفاده می‌شود. تولید جهانی استیک اسید ۶/۵ میلیون تن در سال می باشد.

علت خاصیت اسیدی استیک اسید به جدا شدن هیدروژن اسیدی گروه کربوکسیل مطابق شکل زیر نسبت داده می شود:

CH3CO2H → CH3CO2- + H+

در قرن هشتم، جابر بن حیان از طریق تقطیر، اسید استیک ( Acetic acid ) را از سرکه جدا کرد. در سال ۱۸۴۷، هرمان کولب شیمیدان آلمانی برای اولین بار از طریق مواد معدنی موفق به ساخت اسید استیکشد.

این اسید علی رغم کاربردهای گسترده و خواص گوناگون آن دارای خطراتی هم می باشد که هنگام کارکردن با آن باید به نکات ایمنی مربوط به آن توجه کرد. نکات ایمنی مربوط به هر ماده را با علامت اختصاریmsds  نشان می دهند. بنابراین قبل از انجام هر آزمایشی باید با msds آن آشنا شوید

نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0