امروز
1399 شهریور 31
10 23

مقاله ها

تازه ترین مطالب تحلیلی و مقالات آموزشی یا هر متن دیگر

فساد فرآورده گوشتی

در سال های اخیر نگرانی هایی در ارتباط با فساد فرآورده گوشتی ایجاد شده است. قطعات گوشت تازه را می توان به عنوان ماده خام برای تولید انواع محصولات فرایند شده از قبیل بوقلمون دودی شده، گوشت خوک فرآوری شده و گوشت گاو برشته شده یا به صورت محصولات ترکیبی مثل بلوگنا و سالامی استفاده نمود.

13 11 97
0 0 ادامه
شستشو و ضدعفونی با سیستم های درجا و مدار بسته دستگاههای صنایع شیر

در این سیستم که بنام شستشوی درجا مشهور است تمام دستگاههای صنایع شیر که غیرقابل انتقال باشند را می توان شستشو و ضدعفونی نمود. محلول پاک کننده، ضدعفونی کننده و یا آب به طور جداگانه، مداوم و یکنواخت در یک مدار بسته پمپاژ و به دستگاهها داخل و خارج شده و بدین ترتیب کثافات، سنگ شیر را حل کرده و پس از یک الی دو ساعت بدون دخالت کارگر دستگاهها شستشو و ضد عفونی می گردند.

13 11 97
0 0 ادامه